Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o.

Preskoči na glavni sadržaj

VIRGA EURO - FAQ

Koje će funkcionalnosti u okviru redovnog ugovora o zakupu licenci ERP VIRGA biti podržane za potrebu uvođenja eura?

Cloud ERP VIRGA (multitenant) sustav prilagodit će se na način da poslovni korisnici

 • za period od 01.01.2023. nadalje poslovne događaje  unutar ERP-a evidentiraju i prate u eurima kao službenoj valuti
 • poslovne godine do 2023. godine mogu editirati i pratiti u HRK valuti sljedeće dvije godine (do kraja 2026. kada će povijesne poslovne godine do zaključno 2022., iskazane u HRK, biti potrebno exportirati i brisati)*
 • dvostruko iskazivanje cijena (EUR i HRK) na standardnim ispisima na način kako je propisano zakonom (na maloprodajnim računima i ponudama, na cjenovnim etiketama i platnim listama)

* Korisnici ERP VIRGA sustava koji imaju aktivan ugovor o zakupu licenci imaju pravo po isteku 2026. godine za povijesne poslovne godine prije 2023., iskazane u HRK valuti, ugovoriti uslugu arhivske read-only baze.


Na koji način će se unutar ERP VIRGA sustava omogućiti paralelno knjiženje poslovnih događaja u EUR za 2023. godinu odnosno u HRK u prethodnoj poslovnoj godini?

Prema trenutnim smjernicama i Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH, poslovni korisnici će poslovne događaje prije 2023. godine morati evidentirati, pratiti i izvješćivati u HRK valuti, dok će sve poslovne događaje od 01.01.2023. trebati evidentirati, pratiti i izvješćivati u EUR valuti.

U skladu s tim ERP VIRGA će korisnicima omogućiti dvije baze. Jednu bazu u HRK službenoj valuti za potrebe kontroliranog zaključivanja poslovne godine i izrade završnog računa za 2022. godinu, te drugu bazu za početak knjiženja poslovnih godina u 2023. godini u euro službenoj valuti.


Ukoliko povijesne podatke iz 2022 i ranijih godina želimo imati konvertirane u euro valuti, a zaključivanje 2022. godine i izradu završnog računa radimo u HRK VIRGA bazi, hoće li se podatci knjiženi u HRK VIRGA bazi automatski knjižiti i u EUR bazi?

Zakonodavac nije propisao obvezu konverzije povijesnih podataka u euro kao niti konsolidirane izvještaje između dvije službene valute HRK i EUR.

Kako bismo korisnicima pružili dodatnu podršku u migracijskom periodu sa kune na euro unutar ERP VIRGA sustava pripremili smo pomoćne alate i usluge koje možete ugovoriti po uputama na linku. 


Koje usluge i rješenja neće biti uključena u opseg redovnog ugovora o zakupu licenci ERP VIRGA za potrebu uvođenja eura?

Dodatne usluge koje nisu uključene u mjesečni ili godišnji paušal sukladno ugovoru o zakupu licenci ERP VIRGA su:

 • Konzultacije koje obuhvaćaju pitanja vezana euro te usluge podrške u prijelazu godine sa 2022. na 2023. godinu
 • Konverzija i učitavanje svih povijesnih poslovnih godina prije 2023. godine u EUR za potrebe internog poslovnog izvješćivanja (nije zakonska obveza)
 • Isporuka i implementacija EURO Connect Utility-a unutar VIRGA modula za računovodstvo i plaće za potrebe razmjene podataka između 2022. godine iskazane u HRK i 2023. godine iskazane u EUR valuti primjenom konverzije po fiksnom tečaju.
 • Prilagodba i izrada bilo kakvih specifičnih ispisa, obrada i maski za unos podataka koje nisu propisane Zakonom o uvođenju eura.

Informacije o uvjetima ugovaranja dodatnih usluga saznajte na prodaja@login.hr ili +385 51 581 135.


Što smo mi kao poslovni subjekti u kontekstu informacijskog sustava (ERP-a) dužni napraviti?

Poslovni subjekti bit će obvezni utvrditi vlastite potrebe i prilagodbe u pogledu zamjene valuta te sukladno tome odlučiti o najprikladnijem načinu provedbe propisanih mjera. Izrazito je važno ne podcijeniti opseg aktivnosti i promjena koje je potrebno poduzeti čim prije kako bi se poslovanje prilagodilo novoj službenoj valuti.

Neizostavno je pri tome da u ulozi poslovnog subjekta, a u kontekstu korisnika informacijskog sustava ispunite sve obveze propisane smjernica na način da između ostalog:

 • izvršite analizu koje zakonski obvezne ispise koristite, a koje je potrebno izmijeniti na način da ispunjavaju uvjete iskazivanja cijena u domicilnoj valuti EUR i HRK, odnosno da ispunjavanju uvjete dvostrukog iskazivanja cijena.
 • Po uvođenju dvostrukog iskazivanja valuta, samostalno provjerite ispravnost svih ispisa
 • Po uvođenju eura kao domicilne valute, samostalno provjerite ispravnost svih ispisa i evidentiranih poslovnih događaja
 • vodite brigu i kontrolirate ispravnost početnih stanja te izvršite potrebne usklade knjiženja između godina koje će se vode u HRK i EUR valutama.
 • osigurate dostatne računalne resurse za provedbu migracije na EURO (vrijedi za korisnike koji ERP VIRGA koriste na vlastitoj infrastrukturi)
Koji je vremenski plan prijelaza na euro u ERP VIRGA-i?

PRELAZAK NA EURO KROZ FAZE.png

Kako će u ERP VIRGA izgledati ispis maloprodajnog računa za vrijeme obveze dvostrukog iskazivanja valuta HRK i EUR?

Ispisi maloprodajnih računa će unutar ERP VIRGA sustava biti prilagođeni na način da će se u periodu od 05.09.2022 - 31.12.2022. uz ukupni iznos računa u službenoj valuti HRK prikazivati i ukupni iznos u protuvrijednosti EUR, te fiksni tečaj konverzije kako prikazano na sljedećoj slici:

image-1656065257722.png

Također će u periodu 01.01.2023. - 31.12.2023. ispisi maloprodajnih računa biti prilagođeni na način da će se uz ukupni iznos računa u službenoj valuti EUR prikazivati i ukupni iznos u protuvrijednosti HRK, te fiksni tečaj konverzije kako prikazano na sljedećoj slici:

image-1656065614566.png

Hoće li unutar ERP VIRGA sustava biti moguće dvostruko iskazivati cijene i prije zakonske obveze 05.09.2022. godine?

Hoće. Već od 15.07.2022. VIRGA korisnicima na raspolaganju stoje najvažniji ispisi s dvostrukim iskazivanjem valute HRK/EUR. Dvojno iskazivanje cijena još uvijek nije provedeno na svim zakonski propisanim ispisima, no vrijedno radimo na tome i kako koji ispis budemo tome prilagodili i pripremili, isti ćemo instalirati na ERP VIRGA-u.

U planu je da svi zakonski propisani ispisi budu prilagođeni i prije krajnjeg roka (05.09.2022), dok će ispisi poličnih etiketa biti spremni za korištenje najkasnije do 15.08.2022.