Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o.

Preskoči na glavni sadržaj

VIRGA Materijalno poslovanje - Scenarij prelaska na Euro - ver.16122022

Neovisno o tome jeste li ugovorili dodatne Euro usluge koje ste odabrali upitnikom (prijenos samo početnog stanja u EUR bazu ili prijenos svih povijesnih dokumenata i knjiženja (prometa) iz prethodnih godina) scenarij prelaska na EURO podrazumijeva da se prvotno proknjiže svi dokumenti iz 2022 godine. Poželjno je da se isti proknjiže do 31.12.2022.g, no ukoliko to operativno i objektivno nije moguće, moći ćete ih proknjižiti i nakon 01.01.2023. u kunskoj Virgi (dakle, u kunama i 2022.g.). Tek nakon što završite s unosom svih dokumenta za 2022.g moći ćete krenuti s unosom podataka za 2023.g. – nikako ranije! Unos podataka za 2023.g. biti će moguć zapravo tek nakon što mi (Login d.o.o.) dovršimo prijepis podataka u EUR Virgu zajedno s konverzijom u EUR valutu sukladno ugovorenoj usluzi. U tom procesu morat ćemo međusobno komunicirati, a kako bi svima bilo jasno koji korak prethodi slijedećem, u nastavku navodimo tijek tog procesa za svaku aplikaciju zasebno:

Preporuka: Pročitati uputu do samoga kraja!

Kronološki slijed događaja:
 1. VIRGA korisnik završava sva knjiženja iz materijalnog poslovanja koja se odnose na 2022.g. u kunskoj Virgi:
 • Unese sve dokumente (primke, izdatnice, međuskladišnice, otpremnice, primke direktnog troška, inventuru i dr.)
 • Provjeri jesu li svi dokumenti zaključani (status Potvrđen)
 • Provjeri jesu li svi dokumenti ujedno i proknjiženi u glavnu knjigu, odnosno obavezno zaključa poslovni period za 2022.g, i odradi prihvat/knjiženje materijalnih dokumenata u temeljnicu glavne knjige
 • Napravi uskladu stanja analitike materijala (ulazni i izlazni dokumenti, stanje zaliha) s kontima glavne knjige (bilancom)
 1. Kada je sve iz točke 1. odrađeno i usklađeno, za sve firme, korisnik javlja u Login (na helpdesk@login.hr) da je završio s knjiženjem materijalnog poslovanja za 2022. g. i traži da se ti podaci konvertiraju u EUR-e. Vaš zahtjev se stavlja na listu Zahtjeva za konverzijom te se isti rješava po redoslijedu zaprimanja. U prve dane 2023. očekujemo da proces može trajati i do nekoliko dana.

U ovisnosti o odabranoj opciji prijepisa podataka (početno stanje ili promet za n godina), Login d.o.o. pristupa akciji prijenosa podataka u EUR Virgu i vrši konverziju vrijednosnih podataka u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije.

Prema vrsti usluge koju ste odabrali, scenarij je sljedeći:

PRIJENOS POČETNOG STANJA (uključena u redovno održavanje)
 • ovom uslugom predviđeno je formiranje početnog stanja zaliha materijala u EUR bazi s vrijednošću konvertiranom u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • prometi i dokumenti iz prethodnih godina neće biti vidljivi u EUR bazi, no uvid u iste imat ćete pristupom u HRK bazi
 1. Ako je korisnik odabrao prijenos samo početnog stanja, u EUR Virgu prenosi se zaliha samo onih materijala kojima je stanje veće od 0, točnije onih koji na 31.12.2022. imaju zalihu. Zalihe materijala koje su u ranijem periodu u potpunosti utrošene ili rashodovane neće biti prenijete u EUR Virgu kroz početno stanje.

Formirano početno stanje datira s 01.01.2023., neovisno o datumu kada se podaci prenose u EUR Virgu. Početno stanje ne obuhvaća podatke s Primki direktnog troška obzirom da to nije dokument kojim se zadužuje zaliha.

 1. Po završetku aktivnosti, Login obavještava korisnika da je završio s prijepisom podataka
 2. Korisnik po primljenoj obavijesti o izvršenom prijepisu podataka kontrolira učitane podatke u EUR Virgi i uspoređuje ih sa završnim stanjem podataka u kunskoj Virgi.
 3. Ukoliko je sve u redu, korisnik javlja u Login da je izvršena kontrola i tek tada (nikako ranije!) može nesmetano krenuti s knjiženjem materijalnih dokumenata za 2023.g.

Ukoliko se primijete nepravilnosti u prijenosu podataka, korisnik javlja u Login uočeni problem i ne vrši nikakva daljnja knjiženja materijalnih dokumenata za 2023. g. dok se problem ne razriješi.

Ukoliko se ipak i nakon prijepisa podataka pojavi potreba da se doknjiži neki 'zaostali' dokument u 2022.godinu isti je potrebno unijeti u kunskoj Virgi (u kunama) i dodatno još jednom u EUR Virgi - konvertirano u EUR valutu. U slučaju prijenosa  samo početnog stanja, u kunsku Virgu unosite primku/izdatnicu s datumom i godinom iz 2022., a u EUR Virgu unosite dokument Početnog stanja ili Storno početnog stanja na datum 01.01.2023.

PRIJENOS POVIJESNIH PROMETA IZ HRK BAZE U EUR BAZU  (ugovara se dodatno)
 • ovom uslugom predviđeno je kopirati povijesne promete iz godine 2022 i ranije iz HRK baze u EUR bazu s vrijednostima konvertiranim u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • na taj način imat ćete cjelokupne promete i dokumente iz prethodnih godina vidljive u u EUR bazi,
 • verzija prometa i dokumenata u HRK bazi pri tome ostaje službena i izvorna verzija
 1. Ako je korisnik odabrao prijenos povijesnih dokumenata, odnosno prijenos prometa za n prethodnih godina, Login u EUR Virgi kreira početno stanje na 01.01. željene godine (npr. odabir prijenosa prometa za zadnje 2 godine, formirat će početno stanje na 01.01.2021.). Početno stanje kreira se samo za one artikle koji su na navedeni datum imali neku količinsku i/ili vrijednosnu zalihu koja je veća od 0. Početno stanje ima opis: „PRIJEPIS POČETNOG STANJA U EUR BAZU“. Od datuma početnog stanja nadalje, Login prepisuje promet, odnosno sve dokumente koji su nakon tog datuma nastali. I početno stanje i svi dokumenti nakon toga konvertirani su u EURO valutu. Vaš zahtjev se stavlja na listu Zahtjeva za konverzijom te se isti rješava po redoslijedu zaprimanja. U prve dane 2023. očekujemo da proces može trajati i do nekoliko dana.

Zbog konverzije u EUR valutu i zaokruživanja na dvije decimale moguće je da će na određenim karticama materijala (kojima je količinsko stanje 0) doći do pojave salda, radi čega Login automatizmom kreira dokument usklađenja kojim se saldo vraća na nulu. Taj dokument usklađenja je dokument Izdatnice koji nosi datum 31.12.2022. i ima opis: „USKLAĐENJA SALDA KARTICA ZBOG KONVERZIJE NA EUR-o“. Isti nije potrebno, niti moguće u EUR Virgi prihvaćati u glavnu knjigu.

Ukoliko se ipak i nakon prijepisa podataka pojavi potreba da se doknjiži neki 'zaostali' dokument u 2022.godinu isti je potrebno unijeti u kunskoj Virgi (u kunama) i dodatno još jednom u EUR Virgi - konvertirano u EUR valutu. Ako ste odabrali prijenos povijesnih godina, i imate potrebu doknjižiti npr. primku ili izdatnicu u 2022. godini, unosite ju u kunskoj Virgi, te dodatno u EUR Virgi također trebate proknjižiti taj isti dokument primke/izdatnice s istim datumom (godina 2022) samo u EUR valuti (preračun u EURE vršite sami).


UNOS I AŽURIRANJE MATIČNIH PODATAKA

Neovisno o kojem dijelu Virga aplikacije je riječ, važno je zapamtiti sljedeće:

 • Nakon 01.01.2023. postojat će dvije Virge – kunska i EUR Virga
 • Svi podaci koji se odnose na šifrarnike (proizvodi/artikli, usluge, poslovni partneri, organizacije, kontni plan, radni nalozi, cjenici, tipovi dokumenata i sl.) nakon 01.01.2023. unose se samo i isključivo kroz EUR Virgu. Jedino to će biti i moguće, odnosno kunska Virga će javljati grešku ukoliko pokušate unijeti određeni podatak u šifrarnike kunske Virge. EUR Virga je podešena tako da se svaki podatak iz šifrarnika EUR Virge preslika u kunsku Virgu.

Dakle, ukoliko je prošla Nova godina, a vi imate potrebu u kunskoj bazi otvoriti novog poslovnog partnera za knjiženje, primjerice, primke ili ulaznog računa i to za potrebe 2022.godine, novog partnera unosite u EUR Virgu, a EUR Virga istog preslika u kunsku Virgu gdje tog partnera onda možete pozvati i na njega proknjižiti potrebni dokument.

Za sve dokumente koji datiraju s 2023.godinom podrazumijeva se da se unose isključivo u EUR valuti (iako možda valuta na samom dokumentu nije naznačena)

Vezani sadržaj: VIRGA Nabava - Scenarij prelaska na EURO ver.16122022