Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA Plaće - Scenarij prelaska na Euro ver.20122022

Prijenos šifarnika iz HRK u EUR bazu

U ovisnosti o odabranim Euro uslugama scenarij prelaska na EURO unutar VIRGA Modula Plaće je sljedeći:

Nakon što se izvrši prijenos šifarnika u EUR bazu (npr. Tekući šifarnici) bit će potrebno izvršiti ažuriranje kunskih iznosa u EUR iznos (dijeljenje prenesenih kuna u € po tečaju 7,53450).

Od tog trenutka nadalje korisnici trebaju paralelno održavati podatke na EUR i HRK shemi do trenutka kad završe s obračunima plaća u HRK shemi.

U sklopu održavanja za sljedeće šifarnike će se izvršiti konverzija iznosa u EUR  (navedeni podaci se automatski ažuriraju na EUR bazi za sve korisnike Virga-e):

  1. Tekući šifarnici

1.a) Osnovice MO - polja Min. Osnovica, Max osnovica, Max god osnovica, Min.plaća

1.d) Odbici - polja Mjesečni iznos ,  Godišnji iznos

1.e) Porezni razredi

  • Porez - polja Od iznosa i Do iznosa
  • God obračun - polja Od iznosa i Do iznosa
  • Drugi dohodak i Drugi dohodak K -polja Do iznosa

Uz dodatno ugovorene usluge provest će se konverzija i sljedećih šifarnika u EUR valutu  (konverzija podržana samo za korisnike koji su prihvatili ponudu konverzije, u protivnom korisnik samostalno vrši korekciju podataka):

  1. Tekući šifarnici

1.b) Kolektivni ugovori - polje Cijena sata

1.c) Zone prijevoza - polje Cijena

  1. Djelatnik

2.a)  Cijene rada - polja Iznos, Cijena bolovanja fond, Cijena bolovanja tvrtka, Cijena godišnjeg odmora, Osnovica, te u detaljima cijena rada polje Cijena sata/iznos

2.b ) Izaslanja - polja Bruto, Osnovica i Bruto ino

2.c ) Računi - polje Iznos

2.d ) Obustave - polja Iznos prve rate, Iznos ostalih rata , Polje Valuta ako je upisana vrijednost HRK  napraviti promjenu u EUR , polje Ukupan kredit

  1. Drugi dohodak – Ugovori - polja Bruto i Neto


Nove unose ili ažuriranje postojećih podataka u podsustavu VIRGA Plaće, a koji se odnose na podatak računa kadrova, matične knjige, prebivališta, poreza i prireza trebate unijeti jedanput, i to isključivo unutar VIRGA EUR baze, pri čemu će se ti podatci automatski ažurirati i u HRK VIRGA bazi.Preuzimanje postojećih obračuna iz HRK u EUR bazu
(za period 01.12.2021 do 31.12.2022)

Plaća za 12.2022 će se obračunati u HRK bazi. Potrebno je u potpunosti odraditi obradu plaće u HRK bazi, odnosno napraviti obračun plaće, obustave, virmane i JOPPD.

U EUR bazi će se prihvatiti obračun plaće, obrada virmana i obrada obustava. JOPPD obrazac se neće prihvatiti te ga je potrebno obraditi na EUR bazi.

Obradu plaće je potrebno preuzeti u EUR bazi. To se čini kroz zasebnu formu namijenjenu upravo prihvatu plaće iz HRK baze.

Prije obrade plaće u EUR bazi potrebno je korigirati cijene bolovanja i godišnjih odmora na djelatniku. Isto će se automatski ažurirati ako se prije povlačenja 12 mjeseca u EUR bazi, povuče sve ostale mjesece koji utječu na prosjek i klikne izračun cijena na tabu Cijene rada - ovo se može odraditi za svih ako na djelatniku kliknete desni klik , odaberete cijene rada i rekalkulirate GO i BO).

Na EUR bazi u ulozi Plaće – Administrator dodan je novi modul Obračun plaće EUR.

image-1671556861725.png

Na praznoj formi potrebno je kliknuti na gumb Preuzmi obračune čime će se kreirati zaglavlja svih obračunatih plaća u HRK bazi u periodu od 01.12.2021 do 31.12.2022 godine.

image-1671556899954.png

Pozicioniramo se na željeni obračun plaće i kliknemo na gumb Preuzmi stavke plaće čime će se preuzeti stavke plaće obrađene u HRK bazi te konvertirane u EUR valutu. Status obračuna plaće preslikava se iz HRK baze te nije bitan za prihvat.

image-1671556923929.png

image-1671556954279.png

Ova forma služi samo za prihvat obrade plaća te se ne koristi u svrhu daljnje ili ponovne obrade plaće na EUR bazi.

Daljnje obrade vrše se kroz standardne forme.

Preporuka je za plaće koje se obračunavaju u 12.2022, a isplaćuju u 01.2023 da se ponovni obrada plaće i virmana (kako se isplata vrši u EUR valuti) iz razloga što je moguće da će se preračunom po tečaju dogoditi sitne razlike u iznosima, a ti iznosi moraju biti usklađeni sa podacima na JOPPD obrascu.

Obrada virmana na HRK bazi se radi iz razloga platnih listi (iste se šalju iz HRK baze), kako se podaci o iznosima razdijeljenim na redovni odnosno zaštićeni račun upravo uzimaju iz virmana.

Ukoliko se rade izmjene u obračunu plaće iste se prvo vrše na HRK bazi (to je izvorni, važeći obračun od kojeg sve polazi) te se potom mogu iznova preuzeti iz HRK baze.

Ponovni prihvat se radi na način da se prvo pobrišu preuzete stavke plaće (shift+F6 ili crveni minus na alatnoj traci…F10). Zatim se pobriše zaglavlje te određene plaće (F10). Nakon toga se ponovi preuzimanje plaće i stavaka po postupku prethodno opisanome. Ovim postupkom se ponovio prihvat obrade plaće, obustava i virmana.