Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA POS - EURO - FAQ

Kako će se VIRGA POS blagajna prilagoditi obvezi dvojnog iskazivanju cijena?

VIRGA POS blagajna bit će prilagođena za dvojno iskazivanje iznosa tj. ukupan iznos računa bit će iskazan u obje valute, HRK i EUR.

Cijene artikala će na računu do 31. prosinca 2022. biti iskazane u kunama, dok će ukupni iznos biti iskazan u kunama i eurima uz primjenu tečaja konverzije.

Po uvođenju eura kao službene valute 01.01.2023. godine, cijene artikala na računu bit će iskazane u eurima, dok će ukupni iznos biti vidljiv u eurima i kunama, uz primjenu tečaja konverzije.

Na računu će se iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Nije nužno dvojno iskazati iznos na ekranu POS uređaja, niti na ispisanom slipu (potvrdi o uplati) jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena iskazivanjem ukupnog iznosa na glavnom maloprodajnom računu.

Povratne naknade neće se iskazivati u dvije valute

Hoće li VIRGA POS podržati uvjet dvojnog optjecaja valuta?

Da, dvojni optjecaj valuta bit će podržan unutar ERP VIRGA isključivo za maloprodaju i to u trajanju od 14 dana (01.01.2023. do 14.01.2023.).

Što je važno poduzeti prilikom početka rada VIRGA POS nakon što je uvedena EUR službena valuta?

Prije početka rada obavezno je napraviti osvježavanje cijena na kasama, napuniti vage novim cijenama, osvježiti cijene na perifernim uređajima (mobilni uređaji i slično).

Hoće li biti moguće raditi u ERP VIRGA POS sustavu 01.01.2023. godine?

01.01.2023. neće biti moguće raditi u ERP VIRGA Maloprodaja, Veleprodaja i POS sustavu.

Moramo li u trgovini nešto posebno napraviti na kraju radnog dana 31.12.2022. godine?

Ukoliko koristite VIRGA POS kasu ili VIRGA Mobile Sales, kao i do sada, morate dati uputu svojim operaterima da na kraju radnog dana pokrenu ažuriranje s centralnim serverom kako bi se prometi toga dana učitali na VIRGA centralni server. 

To je važno kako bi se konverzijom u eure, sljedećeg dana, obuhvatili svi prometi.