Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o.

Preskoči na glavni sadržaj

VIRGA POS Upute - Euro modalitet rada ver.60666

Sve izmjene u načinu rada su vezane za period od 01.01.2023 nadalje.Početak rada u VIRGA POS blagajni u periodu 01.01. – 15.01.2023. godine

Od 01.01.2023 Euro je osnovna valuta te je potrebno nakon prvog pokretanja u 2023 godini preuzeti podatke sa Virga poslužitelja sa novim cijenama koje su iskazane u Eurima. U iznimnom slučaju ukoliko nije moguće izvršiti dohvat podataka sa poslužitelja, kasa će sama izvršiti denominaciju Kune u Euro sa zalihama i cijenama koje su zapisane od 2022. godine, dok će upis računa na Virga poslužitelj izvršiti u prvom mogućem ciklusu koji ovisi o postavkama kase.Rad u VIRGA POS blagajni od 15.01.2023. godine

Povrat i plaćanje više nije moguće u kunama.

 Kasa nudi samo jedno gotovinsko plaćanje ( GOTOVINA )

. Prikaz totala je u Eurima uz informativni prikaz totala u Kunama po fiksnom tečaju preračuna ( 7,53450 Kuna za Euro ) do 01.01.2024. godine

Gotovinski načini plaćanja EUR i HRK

U periodu od 01.01.2023 do 15.01.2023 kasa će raditi u prijelaznom načinu rada pri čemu postoje dva gotovinska načina plaćanja ( Euro i Kuna ) kako je prikazano na slici i moguće ih je kombinirati, pri čemu se povrat vrši u Eurima, te u iznimnoj situaciji u Kunama.


image-1671217670233.png

U prijelaznom načinu rada zadani gotovinski način plaćanja je Euro ( Gotovina ), dok se Kunski gotovinski način plaćanja ( Gotovina (KUNA) ) mora posebno odabrati iz liste načina plaćanja, nakon unosa Kunskog plaćanja kasa se automatski vraća na zadani način plaćanja u Eurima.


image-1671217784902.png

Gotovinski povrat

Prikaz gotovinskog povrata je uvijek prikazan u obje valute zbog mogućnosti vraćanja u Eurima, te iznimno Kunama ukoliko trenutno djelatnik ne raspolaže Eurima za povrat.

image-1671217815075.png
Sva kartična plaćanja se vrše isključivo u Eurima.Ispis računa


Na ispisu računa total je izražen u Eurima uz informativni ispis totala u Kunama po fiksnom tečaju ( 7,53450 Kuna za Euro )

image-1671217859936.png

Ispis povrata


Ispis povrata na računu isključivo se izražava u Eurima.image-1671217886156.png

Storno računa


U slučaju potrebe za storniranjem dijela plaćanja računa u prijelaznom periodu potrebno je stornirati cjelokupnu stavku plaćanja zbog mogućih razlika u preračunu i zaokruživanju, primjer prikazan na slici

image-1671217907880.png