Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o.

Preskoči na glavni sadržaj

VIRGA Proizvodnja - EURO - Q&A

Sustav mi ne dozvoljava da unesem novog poslovnog partnera u HRK VIRGA-u - kako ću to riješiti?

Od 01.01.2023. unos novih poslovnih partnera ili izmjene postojećih rade se isključivo u EUR VIRGA-i. Novi i ažurirani podatci će se automatski prepisati u HRK VIRGA-u.

Kada najranije u modulu VIRGA Proizvodnja možemo izraditi otpremnicu u 2023.godini?

LogIN će za module VIRGA Proizvodnja, Materijalno poslovanje, Osnovna sredstva i sitni inventar početno stanje za 2023. godinu (EUR) formirati tek nakon što Korisnik pismeno dojavi da su sva knjiženja u 2022. godini dovršena, tj. kada je napravljeno završno stanje zaliha per 31.12.2022. Po toj dojavi, Login će temeljem završnog stanja u VIRGA HRK formirati početnoi stanje u VIRGA EUR uz konverziju vrijednosti po fiksnom tečaju EUR.  Nakon toga će biti moguće izraditi otpremnicu u 2023. godini u VIRGA EUR bazi.

Što je sa početnim stanjem predujmova u modulu VIRGA Proizvodnja? Dakle, ako imamo uplatu iz 2022. godine i napravili smo račun za predujam u 2022, možemo li mi normalno na računu u 2023. razdužiti taj predujam?

Za tako nešto bit će potrebno ugovoriti dodatnu uslugu „Prijenosa prometa ranijih godina za VIRGA Proizvodnju“. Na taj način bit će moguće u fakturi izrađenoj u 2023. povezati se na evidentirati predujam proknjižen u 2022. godini. Ukoliko se taj korak preskoči, nećete imati automatizmom prikazanu razradu prredujma na ispisu računa, no tome možete doskočiti na način da razradu ručno upišete kroz napomenu u opisnom polju podnožja fakture.  

Što s računima za predujam iz 2022 koji nisu potpuno ili u cijelosti fakturirani?

Dva su scenarija:

  1. Ako se prenosi samo početno stanje - otvorene predujmove potrebno je za otvoreni iznos ponovo upisati u EUR bazu s datumom i godinom kao i u HRK bazi (2022), ali konvertirane u EUR valutu. Alternativno, predujam se ne mora ponovo unositi u EUR bazu, no tada je kod izdavanja računa potrebno u opisnom dijelu podnožja računa ručno unijeti informacije o vezanom predujmu i razlici preostaloj za platiti
  2. Ako se prenosi cjelokupni promet - u EUR bazi će postojati taj predujam, konvertiran u EUR valutu, te će se račun za predujam moći povezati s fakturom.
Kako postupiti ako naknadno stigne zakašnjela faktura za zavisne troškove nabave iz 2022.godine, a već smo formirali početno stanje? Kako i gdje napraviti kalkulaciju?

Kalkulaciju je potrebno izraditi u kunskoj VIRGA-i, ali i dodatno napraviti ispravak početnog stanja u euro VIRGA-i. Pri tom je potrebno provjeriti da li se u euro VIRGA-i u međuvremenu proknjižio izlazni dokument za vezani materijal ili proizvod kojem će također trebati korigirati vrijednosti (alternativno napraviti storno izlaza, pa po korekciji napraviti novi izlaz).

Što ako postoje lansirane, ali još neotpremljene stavke radnih naloga na prijelazu godine? Odnosno, što s Nalozima proizvodnje koji su otvoreni i proizvodnja je u tijeku?

a) Ako se prenosi samo početno stanje ne smije biti nezavršenih Naloga proizvodnji. Za sve Naloge proizvodnje mora biti napravljena Predatnica ili Storno izdatnice za utrošene materijale proizvodnje u tijeku. Nakon prijepisa početnog stanja u EUR bazu, trebat će ručno ponoviti otvaranje Radnog naloga, Naloga proizvodnje i izdavanje sirovina.
b) Ako se prenosi cijeli promet, nema izazova, svi Nalozi proizvodnji su prepisani i konvertirani u EUR bazi i proces proizvodnje se samo nastavlja.

Kada najkasnije možemo javiti da nam se prenese početno stanje?

Trenutak prijenosa početnog stanja ovisi isključivo o Vama i dinamici Vašeg poslovanja. Ukoliko u 2023. godini želite čim prije nastaviti s redovnim poslovanjem u smislu da možete nesmetano zaprimati novu nabavu, ili još važnije, izdavati robu i izdavati račune, tada bi trebalo čim prije završiti knjiženja u 2022. godini. Bilo bi idealno kada bi većinu dokumentacije koja se odnosi na 2022 godinu ažurno unijeli i prije 31.12.2022.

Kod prijenosa cjelokupnog prometa – hoće li se prenijeti i nepotvrđeni dokumenti?

Hoće, prenijet će se svi dokumenti, neovisno o statusu, iako je preporuka da se svi dokumenti prije prijenosa pregledaju i potvrde jer ćete ih u suprotnome morati potvrđivati i u HRK i u EUR bazi.

Što ako nakon formiranja početnog stanja moramo raditi storno dokumenta koji se odnosi na 2022. godinu?

Storno dokumenta se treba proknjižiti u kunskoj VIRGA-i, i dodatno ručno napraviti ispravak početnog stanja u euro VIRGA-i.

Ispravak početnog stanja podrazumijeva izradu dokumenta storna početnog stanja i kreiranje novog početno stanje s ispravnim podacima za određeni artikl/artikle.

Je li neophodno potrebno prenositi promet povijesnih godina? Što gubimo ako odaberemo samo formiranje početnog stanja?

Ako kroz aplikaciju Proizvodnje unosite samo primke, izdatnice/otpremnice i račune, bez da koristite dio koji se odnosi na proces proizvodnje (Radni nalozi, Nalozi proizvodnje, predatnice i otpremnice gotovih proizvoda) – dovoljno Vam je da se kreira samo početno stanje.

Na taj način ćete pročistiti Vašu bazu podataka i kartice materijala, i gotovo krenuti od nule, a istovremeno imati upisane zalihe i to konvertirane u EUR valuti. Svu povijest koju ćete time 'izgubiti' u EUR bazi, uvijek ćete moći pogledati u HRK bazi.

Ako koristite module koji prate proces proizvodnje, pogotovo ukoliko je taj postupak proizvodnje dužeg vremenskog vijeka i teško ga je prekinuti na prijelazu godine, te ako imate istovremeno desetke otvorenih Naloga proizvodnji i čini Vam se problematičnim sve to pozatvarati i ponovo ručno otvarati u novoj euro VIRGA-i – preporuka je da se zbog kompleksnosti međusobno povezanih podataka odlučite za prijenos svih povijesnih podataka.

Možemo li u HRK VIRGA-i izdavati račune za 2022. godinu?

Ukoliko i dalje imate potrebu izdavati račune koji se odnose na prethodnu (2022.) godinu - datum računa, DVO, ali i Datum izdavanja računa trebaju biti iz 2022.godine.

Takvi računi unose se kroz HRK Virgu.

Sukladno tome, valuta i ukupan iznos računa trebaju biti upisani i iskazani u kunskoj valuti.

No, prilikom potvrde i ispisa takvih računa, Datum izdavanja računa prikaže trenutni/tekući datum, odnosno datum kada je račun izrađen (2023 godina)

Kako biste to mogli ažurirati u podatak iz 2022.godine, potrebno je napraviti slijedeće:

Uredno izradite i POTVRDITE račun.

Nakon toga otvorite masku Izmjena datuma računa:

image-1672747341128.png

image-1672747403650.png

Unutar maske, postupkom pretraživanja (F7-F8) pozovite potvrđeni račun ili račun za predujam.

Izmijenite mu Datum izdavanja u posljednjem stupcu. Izmijeniti možete i datum i vrijeme izdavanja. Prekucajte trenutni datum iz 2023. godine u odgovarajući datum iz 2022. godine.

Potvrdite izmjenu s F10.

Vratite se u masku Računa, osvježite podatke (ponovo s F7-F8 pozovite taj račun), provjerite da li se uspješno izmijenio Datum izdavanja računa i onda ga isprintajte.

Ako imate potrebu račun slati putem Moj e-računa, to napravite nakon što ste izmijenili Datum izdavanja…