Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA Proizvodnja scenariji prelaska na EURO - ver.16122022

Neovisno o tome jeste li ugovorili dodatne Euro usluge koje ste odabrali upitnikom (prijenos samo početnog stanja u EUR bazu ili prijenos svih povijesnih dokumenata i knjiženja (prometa) iz prethodnih godina) scenarij prelaska na EURO podrazumijeva da se prvotno proknjiže svi dokumenti iz 2022. godine. Poželjno je da se isti proknjiže do 31.12.2022.g, no ukoliko to operativno i objektivno nije moguće, moći ćete ih proknjižiti i nakon 01.01.2023. u kunskoj Virgi (dakle, u kunama i 2022.g.).

Tek nakon što završite s unosom svih dokumenta za 2022.g moći ćete krenuti s unosom podataka za 2023.g. – nikako ranije! Unos podataka za 2023.g. biti će moguć zapravo tek nakon što mi (Login d.o.o.) dovršimo prijepis podataka u EUR Virgu zajedno s konverzijom u EUR valutu sukladno ugovorenoj usluzi. U tom procesu morat ćemo međusobno komunicirati, a kako bi svima bilo jasno koji korak prethodi slijedećem, u nastavku navodimo tijek tog procesa za svaku ugovorenu uslugu zasebno.

Preporuka: Pročitati uputu do samoga kraja!

Prema vrsti usluge koju ste odabrali, scenarij je sljedeći:

PRIJENOS POČETNOG STANJA (uključena u redovno održavanje)
 • ovom uslugom predviđeno je formiranje početnog stanja zaliha materijala i proizvoda u EUR bazi s vrijednošću konvertiranom u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • prometi i dokumenti iz prethodnih godina neće biti vidljivi u EUR bazi, no uvid u iste imat ćete pristupom u HRK bazi

Trenutak prijenosa početnog stanja ovisi isključivo o samom korisniku i dinamici njegovog poslovanja. Ukoliko u 2023. godini želite čim prije nastaviti s redovnim poslovanjem, u smislu da možete nesmetano zaprimati novu nabavu, ili još važnije, izdavati robu i izdavati račune, tada bi trebalo čim prije završiti knjiženja u 2022. godini. Bilo bi idealno kada bi većinu dokumentacije koja se odnosi na 2022. godinu ažurno unijeli i prije 31.12.2022.

Kronološki slijed događaja:
 1. Korisnik treba u HRK Virgi završiti s unosom svih dokumenata koji se odnose na 12. mjesec 2022.g, a to podrazumijeva:
 • Unos svih primki, izdatnica, otpremnica, računa, zapravo svih dokumenata koji utječu na količinsko i vrijednosno stanje zaliha kako sirovina, tako i gotovih proizvoda
 • To podrazumijeva i unos kalkulacija za sve primke koje se odnose na 2022.godinu (tamo gdje se kalkulacije očekuju)
 • Sva proizvodnja u tijeku iz 2022.g treba biti zatvorena. Svi Nalozi proizvodnje trebaju biti zaključeni i za njih izrađeni dokumenti Predatnica ili Storno izdatnice za utrošene materijale proizvodnje u tijeku (ako proizvodnja gotovog proizvoda nije završila)
 1. Nakon unosa svih dokumenata korisnik treba napraviti kontrolu – postoje li nepotvrđeni skladišni dokumenti, nefakturirane otpremnice, ili nepotvrđeni računi. Svi skladišni dokumenti koji su nepotvrđeni (pa čak i ako su iz davnih godina) bi trebali biti pregledani – po potrebi ih potvrdite, ako je to moguće, ili na njima pobrišite sve stavke ukoliko smatrate da je takav nepotvrđeni dokument s razlogom ostao nepotvrđen.
 2. Po završenom knjiženju i izvršenoj kontroli, a PRIJE nego li se odrade prihvati knjiženja u temeljnicu glavne knjige, korisnik se javlja u Login d.o.o. (na helpdesk@login.hr) s informacijom da je sproveo sve potrebne radnje za 2022.g. navedene pod točkama 1. i 2. Vaš zahtjev se stavlja na listu Zahtjeva za konverzijom te se isti rješava po redoslijedu zaprimanja. U prve dane 2023. očekujemo da proces može trajati i do nekoliko dana.
 3. Login tada vrši dodatnu kontrolu podataka kroz bazu (nepotvrđeni dokumenti, ostatak vrijednosti i slično) i po potrebi radi odgovarajuća ažuriranja o čemu ćemo vas povratno informirati.
 4. Nakon što i Loginova kontrola rezultira uspjehom, Login javlja korisniku da može zaključati period, odnosno odraditi prihvate podataka u temeljnicu glavne knjige
 5. Korisnik vrši knjiženja/prihvate u glavnu knjigu nakon čega radi usporedbe (usklade) podataka između analitike proizvodnje i podataka u glavnoj knjizi
 6. Kada su svi podaci za 2022.g. usklađeni, korisnik se ponovo javlja u Login (na helpdesk@login.hr) i traži prijenos početnog stanja u EUR bazu konvertirano u EUR valutu.
 7. Login kreira dokument početnog stanja u EUR Virgi. To podrazumijeva formiranje početnih stanja i sirovina i gotovih proizvoda. Početno stanje gotovih proizvoda prenosi se po original Radnim nalozima (iznimno po jednom zajedničkom radnom nalogu) koji će također biti prepisani iz kunske Virge, no samo kao informacija o godini i broju radnog naloga – bez stavaka. Povijest radnih naloga se ne prenosi.
 8. Po završetku aktivnosti, Login obavještava korisnika da je završio s prijepisom početnog stanja
 9. Korisnik po primljenoj obavijesti o izvršenome kontrolira podatke u EUR Virgi i uspoređuje ih sa završnim stanjem podataka u kunskoj Virgi.
 10. Ukoliko je sve u redu, korisnik javlja u Login da je izvršena kontrola i tek tada (nikako ranije!) može nesmetano krenuti s knjiženjem skladišnih i proizvodnih dokumenata za 2023.g.

Ukoliko se primijete nepravilnosti u prijenosu podataka, korisnik javlja u Login uočeni problem i ne vrši nikakva daljnja knjiženja dokumenata za 2023. g. dok se problem ne razriješi.

 1. Korisnik po potrebi u EUR Virgi ručno unosi Radne naloge koji su ostali otvoreni/u tijeku iz 2022.g. Pri tome unosi isti datum, godinu, a može unijeti čak i isti broj radnog naloga.
 2. Za Naloge proizvodnje koji su ostali u tijeku, a zbog potrebe prebacivanja na EUR ste ih zatvorili, trebati će ponoviti otvaranje Radnog naloga, Naloga proizvodnje i Izdatnica sirovina. Naloge proizvodnje i Izdatnice potrebno je u EUR bazi unijeti s datumom 01.01.2023. ili kasnije.
 3. Račune za predujam koji su ostali nefakturirani u 2022.godini, možete, po potrebi, ponovo unijeti u EUR Virgu (konvertirano u EUR valutu) s odgovarajućim datumom iz 2022.godine. Alternativno, predujmove ne trebate nužno kreirati u EUR Virgi, no tada je pri izradi računa potrebno u opisni dio (Podnožje) ručno nadopisati vezu prema računu za predujam i sve potrebne elemente teksta i vrijednosti koje jedan račun koji se veže na predujam treba zakonski sadržavati

Naknadno knjiženje poslovnih događaja za 2022. godinu nakon formiranja početnog stanja u 2023.

Ako ste odabrali prijenos početnog stanja i pojavi se potreba da se doknjiži neki 'zaostali' dokument u 2022.godinu, isti je potrebno unijeti u kunskoj Virgi (u kunama) i dodatno u EUR Virgi. Tada u kunsku Virgu unosite, primjerice, primku/otpremnicu s datumom i godinom iz 2022., a u EUR Virgu unosite dokument Početnog stanja ili Storno početnog stanja i novo početno stanje za te artikle i to sve na datum 01.01.2023. i u EUR valuti. Ako naknadno stigne zakašnjela faktura za nabavljenu robu i/ili zavisne troškove nabave, kalkulaciju je potrebno izraditi u kunskoj Virgi, te dodatno napraviti ispravak Početnog stanja u EUR Virgi. Pri tom je važno prvo provjeriti kartice tih artikala i uvjeriti se da ti artikli još nemaju izlaza u EUR bazi. Ako izlazni dokumenti ipak postoje, potrebno ih je stornirati, napraviti ispravak početnog stanja i ponovo unijeti izlazne dokumente.


PRIJENOS POVIJESNIH PROMETA IZ HRK BAZE U EUR BAZU  (ugovara se dodatno)
 • ovom uslugom predviđeno je kopirati povijesne promete iz godine 2022 i ranije iz HRK baze u EUR bazu s vrijednostima konvertiranim u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • na taj način imat ćete cjelokupne promete i dokumente iz prethodnih godina vidljive u u EUR bazi,
 • verzija prometa i dokumenata u HRK bazi pri tome ostaje službena i izvorna verzija

Trenutak prijenosa cjelokupnog prometa prethodnih godina ovisi isključivo o samom korisniku i dinamici njegovog poslovanja. Ukoliko u 2023. godini želite čim prije nastaviti s redovnim poslovanjem, u smislu da možete nesmetano zaprimati novu nabavu, ili još važnije, izdavati robu i izdavati račune, tada bi trebalo čim prije završiti veliku većinu dokumenata još u 2022. godini. Bilo bi idealno kada bi većinu dokumentacije koja se odnosi na 2022. godinu ažurno unijeli i prije 31.12.2022.

Ubrzate li s odlukom da Vam se čim ranije prenese promet u EUR Virgu, svaki dokument koji budete trebali unositi za 2022.godinu, morat ćete unijeti na dva mjesta – u kunsku Virgu (u kunama) i u EUR Virgu (u EUR-ima). Stoga razmislite koji Vam je najoptimalniji trenutak za prijenos podataka u EUR Virgu i nastavak knjiženja kako u 2023., tako i u 2022. godini.

Kronološki slijed događaja:
 1. Korisnik treba u HRK Virgi završiti s unosom svih (ili velike većine) dokumenata koji se odnose na 12.mjesec 2022.g., odnosno 2022.godinu
 2. Korisnik se u njemu prihvatljivom trenutku javlja u Login d.o.o. (na helpdesk@login.hr) s informacijom da je sproveo sva potrebna knjiženja i sve moguće radnje za 2022.g. Vaš zahtjev se stavlja na listu Zahtjeva za konverzijom te se isti rješava po redoslijedu zaprimanja. U prve dane 2023. očekujemo da proces može trajati i do nekoliko dana.
 3. Login tada vrši dodatnu kontrolu podataka kroz bazu (nepotvrđeni dokumenti, ostatak vrijednosti i slično) i po potrebi radi odgovarajuća ažuriranja o čemu ćemo vas povratno informirati.
 4. Login pristupa akciji prijenosa prometa podataka u EUR Virgu i vrši konverziju vrijednosnih podataka u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije. Prenose se svi dokumenti (i Radni nalozi, Nalozi proizvodnje), neovisno bili oni potvrđeni ili nepotvrđeni

Zbog konverzije u EUR valutu i zaokruživanja na dvije decimale moguće je da će na određenim karticama artikala (kojima je količinsko stanje 0) doći do pojave salda, radi čega Login automatizmom kreira dokument usklađenja kojim se saldo vraća na nulu. Dokument usklađenja za sirovine je dokument Otpremnice materijala (OTPM) koji nosi datum 31.12.2022. i ima opis: „USKLAĐENJE SALDA KARTICA SIROVINA ZBOG PRELASKA NA EUR-o“. Dokument usklađenja za gotove proizvode je dokument Otpremnice gotovih proizvoda (OTP) (koji nosi datum 31.12.2022. i ima opis: „USKLAĐENJE SALDA KARTICA GOT.PROIZVODA ZBOG PRELASKA NA EUR-o“. Oba dokumenta usklađenja nije potrebno, niti moguće u EUR Virgi prihvaćati u glavnu knjigu.

 1. Po završetku aktivnosti, Login obavještava korisnika da je završio s prijepisom prometa u EUR Virgu
 2. Korisnik po primljenoj obavijesti o izvršenome kontrolira podatke u EUR Virgi i uspoređuje ih sa podacima u kunskoj Virgi (uspoređuje stanja zaliha kao i pojedinačne dokumente)
 3. Ukoliko je sve u redu, korisnik javlja u Login da je izvršena kontrola i tek tada (nikako ranije!) može nesmetano krenuti s knjiženjem skladišnih i proizvodnih dokumenata za 2023.g.

Ukoliko se primijete nepravilnosti u prijenosu podataka, korisnik javlja u Login uočeni problem i ne vrši nikakva daljnja knjiženja dokumenata za 2023. g. dok se problem ne razriješi.

Naknadno knjiženje poslovnih događaja za 2022. godinu nakon prijenosa prometa u EUR bazu

Ukoliko se ipak i nakon prijepisa podataka pojavi potreba da se doknjiži neki 'zaostali' dokument u 2022.godinu, u kunsku Virgu unosite primku/otpremnicu/kalkulaciju i dr. s datumom i godinom iz 2022., i istu radnju (isti dokument) ponavljate i u EUR Virgi, s istim datumom i godinom iz 2022., ali u EUR valuti (korisnik ručno radi konverziju).


Fakturiranje u obračunskom razdoblju 2022. godine

Ukoliko i dalje imate potrebu izdavati račune koji se odnose na prethodnu (2022.) godinu - datum računa, DVO, ali i Datum izdavanja računa trebaju biti iz 2022.godine.

Takvi računi unose se kroz HRK Virgu.

Sukladno tome, valuta i ukupan iznos računa trebaju biti upisani i iskazani u kunskoj valuti.

No, prilikom potvrde i ispisa takvih računa, Datum izdavanja računa prikaže trenutni/tekući datum, odnosno datum kada je račun izrađen (2023 godina)

Kako biste to mogli ažurirati u podatak iz 2022.godine, potrebno je napraviti slijedeće:

Uredno izradite i POTVRDITE račun.

Nakon toga otvorite masku Izmjena datuma računa:

image-1672747341128.png

image-1672747403650.png

Unutar maske, postupkom pretraživanja (F7-F8) pozovite potvrđeni račun ili račun za predujam.

Izmijenite mu Datum izdavanja u posljednjem stupcu. Izmijeniti možete i datum i vrijeme izdavanja. Prekucajte trenutni datum iz 2023. godine u odgovarajući datum iz 2022. godine.

Potvrdite izmjenu s F10.

Vratite se u masku Računa, osvježite podatke (ponovo s F7-F8 pozovite taj račun), provjerite da li se uspješno izmijenio Datum izdavanja računa i onda ga isprintajte.

Ako imate potrebu račun slati putem Moj e-računa, to napravite nakon što ste izmijenili Datum izdavanja…


UNOS I AŽURIRANJE MATIČNIH PODATAKA

Neovisno o kojem dijelu Virga aplikacije je riječ, važno je zapamtiti sljedeće:

 • Nakon 01.01.2023. postojat će dvije Virge – kunska i EUR Virga
 • Svi podaci koji se odnose na šifrarnike (proizvodi/artikli, usluge, poslovni partneri, organizacije, kontni plan, radni nalozi, cjenici, tipovi dokumenata i sl.) nakon 01.01.2023. unose se samo i isključivo kroz EUR Virgu. Jedino to će biti i moguće, odnosno kunska Virga će javljati grešku ukoliko pokušate unijeti određeni podatak u šifrarnike kunske Virge. EUR Virga je podešena tako da se svaki podatak iz šifrarnika EUR Virge preslika u kunsku Virgu.

Dakle, ukoliko je prošla Nova godina, a vi imate potrebu u kunskoj bazi otvoriti novog poslovnog partnera za knjiženje, primjerice, primke ili ulaznog računa i to za potrebe 2022.godine, novog partnera unosite u EUR Virgu, a EUR Virga istog preslika u kunsku Virgu gdje tog partnera onda možete pozvati i na njega proknjižiti potrebni dokument.

Za sve dokumente koji datiraju s 2023.godinom podrazumijeva se da se unose isključivo u EUR valuti (iako možda valuta na samom dokumentu nije naznačena)

VAŽNA NAPOMENA ZA E-RAČUNE  Ukoliko izlazne račune razmjenjujete s kupcima putem nekih od web servisa (Moj E-račun, DocDoc, EBA) važno je istaknuti da ti računi, ako se odnose na 2022 godinu, moraju biti i poslani putem web servisa najkasnije do 31.12.2022 do 22:00h. Nakon tog vremena web servisi za slanje e-računa će nastaviti funkcionirati samo unutar EUR Virge, a naknadno slanje e-računa za račune s datumom iz 2022.godine, a koji se nalaze u HRK Virgi - neće biti moguće!

Vezani sadržaji:

VIRGA Nabava - Scenarij prelaska na EURO ver.16122022

VIRGA Proizvodnja - EURO - Q&A