Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA Računovodstvo - EURO prelazak - Pitanja i odgovori

Sustav mi ne dozvoljava da unesem novog poslovnog partnera u HRK VIRGA-u - kako ću to riješiti?

Od 01.01.2023. unos novih poslovnih partnera ili izmjene postojećih rade se isključivo u EUR VIRGA-i. Novi i ažurirani podatci će se automatski prepisati u HRK VIRGA-u.

Kako će se obrađivati ulazni računi koji u 2023. godini dođu u eurima, a odnose se na 2022. godinu?

Takvi računi će se knjižiti u kunsku bazu. S obzirom da na tim računima neće biti istaknute protuvrijednosti u kunama (osim za ukupan iznos računa), korisnici će sami napraviti preračun svih potrebnih vrijednosti za knjiženje i obračuna pdva u kune.

Kako će se obrađivati izlazni računi koji se izdaju u 2023. godini, a odnose se na 2022.godinu?

Izlazni računi koje je potrebno knjižiti u 2022. godini moraju se izraditi u kunskoj bazi. Ukoliko je potrebno da datum izdavanja bude 2023. godina , račune će biti potrebno napraviti u valuti euro (kao devizne). Druga mogućnost je da se računi izrade u kunama, ali u tom slučaju je potrebno datum izdavanja korigirati na datum npr. 30.12.2022.

Kako će se prenositi nepovezane primke?

Uz Euro Connector, a nakon izrade pdv obrasca za 12. mjesec, sve nelikvidirane primke će se prenijeti u eursku bazu sa iznosima konvertiranim u euro.

Hoće li se moći stornirati dokumenti prethodnih godina?

Dokumenti iz prethodnih godina moći će se stornirati ukoliko se prenesu prometi saldakonta – prijenos se ugovara odvojeno od prijenosa prometa glavne knjige. Cijena će ovisiti o kompleksnosti tvrtke.

Kako ćemo kontrolirati da ne proknjižimo poslovni događaj iz 2022. godine u EUR-ima?

U samom definiranju kontrolnih perioda je ugrađena kontrola da se u kunskoj bazi ne dozvoljava otvaranje perioda sa datumom iz 2023 godine, a u eurskoj bazi se ne dozvoljava otvaranje perioda iz 2022 godine.

Kako će se prenositi podaci za bilance koje se već sada vode u eurima?

Za takve bilance ćete nastaviti raditi u jednoj VIRGA bazi jer se prenose odmah kompletni podaci, nema potreba imati dvije ikone.

Spomenuli ste da će se uz pomoć Euro Connectora i DMS prometi usmjeriti prema dvije baze – hoćemo li imati dvije DMS ikone?

Nećemo kreirati 2 DMS-a. U jedan postojeći DMS skenirat će se (ili preuzeti kroz B2B) svi ulazni dokumenti. Prema datumu DVO, dokumente ćemo u sklopu Euro Connectora s odgovarajućom procedurom kanalizirati u kunsku Virgu, ili ostaviti na produkcijskoj Virgi (u Euru)

Što sa fakturama koje ostaju u DMS inboxu i nisu proknjižene na VIRGA nalog u 2022. godini

U sklopu Euro Connectora skenirani neproknjiženi dokumenti pripremljeni u DMS Kunskoj Virgi ostaju u 'međutablici'. Oko 20.01.2022. (porezni zaključak 2022) oni će se prepisati na produkcijsku Virgu u EUR.

Kako ćemo napraviti zakonske izvještaje u EUR- ima (prikaz 2022) dok nije saldirana godina?

Vlastita izvješća radit će uobičajeno , ali se podaci od prošle godine neće vidjeti. Isti će se pokazati tek nakon prijepisa GK u EUR-e.

Hoće li se prenijeti neproknjižene kompenzacije i putni nalozi?

Neće. Takve dokumente treba riješiti prije samog prelaska na EURO.

Možemo li početna stanja prenijeti prije saldiranja 2022? Isto tako možemo li tražiti prijepise prometa glavne knjige za n godina unatrag prije saldiranja 2022. godine?

Može, ali ćete sva naknadna knjiženja morati ručno usklađivati knjiženjem u obje Virge (HRK i EUR).

Je li potrebno prenositi promete saldakonta ili je dovoljno prepisati samo glavnu knjigu?

Kao dodatna usluga predviđen je prijenos prometa glavne knjige. Saldakonti bi bili poseban zahtjev – dodatni. Jedino u kontekstu prijenosa podataka iz modula VIRGA Investicijame moguće je da će biti potrebno prenijeti i saldakonte, no vrlo iznimno i na zahtjev korisnika.

Hoće li se zadržati sve postavke Virga kao što su bile u 2022?

Hoće. Virga nasljeđuje sve šifrarnike i postavke.