Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2022 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA Sitni inventar - Scenarij prelaska na Euro - ver.16122022

Kronološki slijed događaja:
 1. Korisnik završi sva knjiženja sitnog inventara koja se odnose na 2022.g. u kunskoj Virgi:
 • Unese sve dokumente (primke, preskladištenja, rashode, inventuru i dr.) kako za sitan inventar na zalihi tako i za sitan inventar na uporabi
 • Provjeri jesu li svi dokumenti ujedno i proknjiženi u glavnu knjigu, odnosno obavezno zaključa poslovni period za 2022.g, i odradi prihvat/knjiženje sitnog inventara u temeljnicu glavne knjige
 • Napravi uskladu stanja analitike sitnog inventara (ulazni i izlazni dokumenti, stanje zaliha) s kontima glavne knjige (bilancom)
 1. Kada je sve iz točke 1. odrađeno i usklađeno, za sve firme, korisnik javlja u Login (na helpdesk@login.hr) da je završio s knjiženjem sitnog inventara za 2022. g. i traži da se ti podaci konvertiraju u EUR-e. Vaš zahtjev se stavlja na listu Zahtjeva za konverzijom te se isti rješava po redoslijedu zaprimanja. U prve dane 2023. očekujemo da proces može trajati i do nekoliko dana.

U ovisnosti o odabranoj opciji prijepisa podataka (početno stanje ili cjelokupan promet), Login pristupa akciji prijenosa podataka u EUR Virgu i vrši konverziju vrijednosnih podataka u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije.

PRIJENOS POČETNOG STANJA (uključeno u redovno održavanje)
 • ovom uslugom predviđeno je formiranje početnog stanja zaliha sitnog inventara u EUR bazi s vrijednošću konvertiranom u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • prometi i dokumenti iz prethodnih godina neće biti vidljivi u EUR bazi, no uvid u iste imat ćete pristupom u HRK baz u koja i dalje ostaje službena, izvorna verzija

3.a. Ako je korisnik odabrao prijenos samo početnog stanja u EUR Virgu prenosi se samo onaj sitan inventar kojem je stanje veće od 0, točnije onaj koji na 31.12.2022. ima zalihu. Sitan inventar koji je u ranijem periodu rashodovan neće biti prenijet u EUR Virgu kroz početno stanje. Kreirano početno stanje datira s 01.01.2023., neovisno o datumu kada se podaci prenose u EUR Virgu. Login će napraviti prijenos početnog stanja kako sitnog inventara na zalihi, tako i onog na uporabi, odnosno početno stanje/a za sve podatke koje je korisnik knjižio u prethodnim razdobljima

Naknadno knjiženje poslovnih događaja za 2022. godinu nakon formiranja početnog stanja u 2023.

Ukoliko se ipak i nakon prijepisa podataka pojavi potreba da se doknjiži neki 'zaostali' dokument u 2022.godinu isti je potrebno unijeti u kunskoj Virgi (u kunama) i dodatno još jednom u EUR Virgi - konvertirano u EUR valutu. Ako ste odabrali prijenos početnog stanja, tada u kunsku Virgu unosite primku/rashod s datumom i godinom iz 2022., a u EUR Virgu unosite dokument Početnog stanja ili Storno početnog stanja na datum 01.01.2023.

PRIJENOS POVIJESNIH PROMETA IZ HRK BAZE U EUR BAZU  (ugovara se dodatno)
 • ovom uslugom predviđeno je kopirati povijesne promete osnovnih sredstava iz godine 2022 i ranije iz HRK baze u EUR bazu s vrijednostima konvertiranim u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • na taj način imat ćete cjelokupne promete i dokumente iz prethodnih godina vidljive u u EUR bazi
 • verzija prometa i dokumenata u HRK bazi pri tome ostaje službena i izvorna verzija

3.b. Ako je korisnik odabrao prijenos povijesnih dokumenata, odnosno prijenos svih prometa prethodnih godina,  SVI postojeći dokumenti iz analitike sitnog inventara prepisuju se u EUR Virgu. 

Zbog konverzije u EUR valutu i zaokruživanja na dvije decimale moguće je da će na određenim karticama sitnog inventara (kojima je količinsko stanje 0) doći do pojave salda, radi čega Login automatizmom kreira dokument usklađenja kojim se saldo vraća na nulu. Taj dokument usklađenja je dokument rashoda na zalihi, odnosno rashoda u uporabi koji nosi datum 31.12.2022. i ima opis: „USKLAĐENJE KARTICA KOD UVOĐENJA EUR-a“. Isti nije potrebno, niti moguće u EUR Virgi prihvaćati u glavnu knjigu.

4. Po završetku aktivnosti, Login obavještava korisnika da je završio s prijepisom podataka Vaš zahtjev se stavlja na listu Zahtjeva za konverzijom te se isti rješava po redoslijedu zaprimanja. U prve dane 2023. očekujemo da proces može trajati i do nekoliko dana.

5. Korisnik po primljenoj obavijesti o izvršenom prijepisu podataka kontrolira učitane podatke u EUR Virgi i uspoređuje ih sa završnim stanjem podataka u kunskoj Virgi.

6. Ukoliko je sve u redu, korisnik javlja u Login da je izvršena kontrola i tek tada (nikako ranije!) može nesmetano krenuti s knjiženjem dokumenata sitnog inventara za 2023.g.

Ukoliko se primijete nepravilnosti u prijenosu podataka, korisnik javlja u Login uočeni problem i ne vrši nikakva daljnja knjiženja dokumenata sitnog inventara za 2023. g. dok se problem ne razriješi

Naknadno knjiženje poslovnih događaja za 2022. godinu nakon prijenosa prometa u EUR bazu

Ukoliko se ipak i nakon prijepisa podataka pojavi potreba da se doknjiži neki 'zaostali' dokument u 2022.godinu isti je potrebno unijeti u kunskoj Virgi (u kunama) i dodatno još jednom u EUR Virgi - konvertirano u EUR valutu. Ako ste odabrali prijenos povijesnih godina, i imate potrebu doknjižiti npr. primku ili rashod u 2022. godini, unosite ju u kunskoj Virgi, te dodatno u EUR Virgi također trebate proknjižiti taj isti dokument primke/rashoda s istim datumom (godina 2022) samo u EUR valuti (preračun u EURE vršite sami).

UNOS I AŽURIRANJE MATIČNIH PODATAKA

Neovisno o kojem dijelu Virga aplikacije je riječ, važno je zapamtiti sljedeće:

 • Nakon 01.01.2023. postojat će dvije Virge – kunska i EUR Virga
 • Svi podaci koji se odnose na šifrarnike (proizvodi/artikli, usluge, poslovni partneri, organizacije, kontni plan, radni nalozi, cjenici, tipovi dokumenata i sl.) nakon 01.01.2023. unose se samo i isključivo kroz EUR Virgu. Jedino to će biti i moguće, odnosno kunska Virga će javljati grešku ukoliko pokušate unijeti određeni podatak u šifrarnike kunske Virge. EUR Virga je podešena tako da se svaki podatak iz šifrarnika EUR Virge preslika u kunsku Virgu.

Dakle, ukoliko je prošla Nova godina, a vi imate potrebu u kunskoj bazi otvoriti novog poslovnog partnera za knjiženje, primjerice, primke ili ulaznog računa i to za potrebe 2022.godine, novog partnera unosite u EUR Virgu, a EUR Virga istog preslika u kunsku Virgu gdje tog partnera onda možete pozvati i na njega proknjižiti potrebni dokument.

Za sve dokumente koji datiraju s 2023.godinom podrazumijeva se da se unose isključivo u EUR valuti (iako možda valuta na samom dokumentu nije naznačena)

Vezani sadržaj: VIRGA Nabava - Scenarij prelaska na EURO ver.16122022