Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA Veleprodaja / Maloprodaja - Scenarij prelaska na EURO ver.16122022

Obvezne aktivnosti Korisnika do 31.12.2022. godine

Do 31.12.2022. zaključno s 22:00 sata VIRGA korisnici trebaju u modulima VIRGA Veleprodja i Maloprodaja obvezno provesti sljedeće aktivnosti u VIRGA-i:

 • Proknjižiti i potvrditi sve robne dokumente ulaza, izlaza i usklade zaliha. Preporuka: Unositi makar i planske cijene po primkama, a naknadno korekcije provesti u EUR bazi kroz kalkulaciju
 • Inventure završiti i potvrditi
 • Obavezno potvrditi sve nepotvrđene dokumente
 • Sve promete sa VIRGA kasa i VIRGA mobilnih uređaja povući u centralni sustav

Nakon 31.12.2022. neće biti moguće knjižiti naknadne poslovne promjene u HRK bazi za 2022. godinu.

01.01.2023. u VIRGA POS kasi i VIRGA backoffice sustavu neće biti moguće raditi (osim za tvrtke koje su ugovorile posebne uvjete)

Uputa za korisnike web shop integracije s VIRGA-om:

 • VIRGA Korisnici zaustavljaju web shop prodaju 31.12.2022. do najkasnije 22:00 sata
 • VIRGA Korisnici samostalno provjeravaju jesu li sve narudžbe, pristigle do 22:00 sata, prebačene sa web shopa u VIRGA konzolu
 • 01.01.2023. LogIN radi konverziju cijena koje se trebaju distribuirati na web shop
 • LogIN šalje obavijest korisnicima o provedenoj konverziji cijena u EUR
 • Korisnik s isporučiteljem web shopa koordinira ispravnost cijena na web shopu i daje uputu Login-u za ponovno pokretanje prihvata novih narudžbi u VIRGA-u

Prema vrsti usluge koju je Korisnik odabrao, scenarij prelaska na EURO u Robnom poslovanju (Veleprodaja/Maloprodaja) je sljedeći:

PRIJENOS POČETNOG STANJA (uključeno u redovno održavanje)
 • ovom uslugom predviđeno je formiranje početnog stanja zaliha robe u EUR bazi s vrijednošću konvertiranom u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • prometi i dokumenti iz prethodnih godina neće biti vidljivi u EUR bazi, no uvid u iste imat ćete pristupom u HRK bazi

U ovom scenariju LogIN na dan 01.01.2023. formira početno stanje zaliha u EUR prema zatečenom završnom stanju zalihe u 2022. godini per 31.12.2022. godine do 22:00.

Za sve cijene u HRK koje bi se konverzijom pretvorile u iznos manji od 1 cent Login će zaokružiti iznos na minimalno 1 cent (korisnici mogu samostalno naknando korigirati iznose).


PRIJENOS POVIJESNIH PROMETA IZ HRK BAZE U EUR BAZU  (ugovara se dodatno)
 • ovom uslugom predviđeno je kopirati povijesne promete iz godine 2022, 2021 i 2020 iz HRK baze u EUR bazu s vrijednostima konvertiranim u EUR valutu po fiksnom tečaju konverzije
 • na taj način imat ćete cjelokupne promete i dokumente iz prethodnih godina vidljive u u EUR bazi,
 • verzija prometa i dokumenata u HRK bazi pri tome ostaje službena i izvorna verzija

Ukoliko je korisnik odabrao uslugu prijenosa prometa zadnje 3 (ili više) godina, LogIN za Korisnika provodi:

 • Prijenos prometa zadnje 3 godine u EUR bazu, konvertiranog u EUR po fiksnom tečaju konverzije, uključujući:
  • Sve dokumente koji su vezani za robnu karticu (ulazi i izlazi, otpisi, interni ulazi i izlazi, ulazne kalkulacije)
  • Sve cjenike (nabavni, prodajni, uvjeti kupaca, popusti) koji će se automatizmom konvertirati u EURO valutu po fiksnom tečaju

U prijenos prometa uključeni su i pripremni dokumenti iz 2022. godine:

 • Inventura
 • Narudžbe kupaca i dobavljača
 • Ažuriranje artikala
 • Rastavljanje i sastavljanje
 • Nalozi za otpremu (Komisioni listovi)
 • Top Lista za naručivanje
 • Web narudžbe

Prethodno je naglašeno kako je obavezno do 31.12.2022. godine provesti i završiti sva knjiženja poslovnih promjena koji se odnose na 2022. godinu. No ukoliko iza Nove godine imate potrebu proknjižiti zaostale dokumente koji se odnose na obračunsko razdoblje  iz 2022. godine, iste će biti isključivo moguće proknjižiti u eurima u EUR VIRGA bazi s datumom 2023. godine. Nakon 31.12.2022. neće biti moguće raditi naknadna knjiženja robnih dokumenata u HRK bazi.

Naplata u maloprodaji u periodu 01.01.-14.01.2023.

U periodu od 01.01.2023 do 14.01.2023 VIRGA POS kasa će raditi u prijelaznom načinu rada pri čemu postoje dva gotovinska načina plaćanja ( Euro i Kuna ) – Upute za VIRGA POS nalaze se na sljedećem linku

Od 01.01.2023. godine se svi prometi kroz rekapitulacije i izvješća koji se prihvaćaju iz VIRGA POS i VIRGA Mobile sustava u VIRGA back office evidentiraju se i knjiže u EUR valuti, bez obzira na zaprimljenu valutu na maloprodajnim mjestima.  

VAŽNA NAPOMENA ZA E-RAČUNE  Ukoliko izlazne veleprodajne fakture razmjenjujete s kupcima putem nekih od web servisa (Moj E-račun, DocDoc, EBA) važno je istaknuti da te fakture, ako se odnose na 2022 godinu, moraju biti i poslane putem web servisa najkasnije do 31.12.2022 do 22:00h. Nakon tog vremena web servisi za slanje e-računa će nastaviti funkcionirati samo unutar EUR Virge, a naknadno slanje e-računa za račune s datumom iz 2022.godine, a koji se nalaze u HRK Virgi - neće biti moguće!